ติดต่อร้านที่ไอดีไลน์  @line55   มี@ตรงหน้าด้วยนะ
พระตั้งหน้ารถ แขวนหน้ารถ หรือโต๊ะทำงาน

พระตั้งหน้ารถ

         

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 1  หลวงพ่อโสธร ราคาบูชา 199 บาท

เนื้อหล่อแร่น้ำพี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 

ผ่านพิธีปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาหลวงพ่อโสธรตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา เกิดความเป็นศิริมงคล เกิดความสำเร็จในหน้าที่ของตน แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง 

 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 2 พระพุทธชินราช  ราคาบูชา 199 บาท

เนื้อหล่อแร่น้ำพี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 

ผ่านพิธีปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาหลวงพระพุทธชินราชตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา เกิดความเป็นศิริมงคล เกิดความสำเร็จในหน้าที่ของตน แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง 

 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 3 หลวงพ่อโต ราคาบูชา 199 บาท

เนื้อหล่อแร่น้ำพี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 

ผ่านพิธีปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาหลวงหลวงพ่อโตตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา เกิดความเป็นศิริมงคล เกิดความสำเร็จในหน้าที่ของตน เกิดความสำเร็จที่ใหญ่โต แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง 

 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 4 พระไพรีพินาศ ราคาบูชา 199 บาท

เนื้อหล่อแร่น้ำพี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 

ผ่านพิธีปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาหลวงพระไพรีพินาศตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง สิ่งใดคิดร้ายจะแพ้พ่ายไป

 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 5 หลวงปู่ทวด ราคาบูชา 199 บาท

เนื้อหล่อแร่น้ำพี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 

ผ่านพิธีปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาหลวงปู่ทวดตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะเกิดนิรันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง บูชาท่านแล้วมีความเชื่อว่าจะไม่ตายโหง
 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 6 หลวงปู่ทวด ราคาบูชา 259 บาท

เนื้อว่าน108มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้ง สูง 6 ซม. 

ผ่านพิธีปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาหลวงปู่ทวดตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะเกิดนิรันตรายแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง บูชาท่านแล้วมีความเชื่อว่าจะไม่ตายโหง

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 7 สมเด็จโต ราคาบูชา 199 บาท

เนื้อหล่อแร่น้ำพี้มวลสารศักดิ์สิทธิ์ใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 

ปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาหลวงปู่โตตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะเกิดพลังอำนาจความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บูชา แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 8 ท้าวเวสสุวรรณ ราคาบูชา 259 บาท
เนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 
ปลุกเสกพระตั้งหน้ารถโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก
ความเชื่อ บูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะขับไล่ภูติผี ปีศาจทั้งปวงไม่ให้เข้ามาใกล้ จะขับไล่เวทย์มนต์คุนไสย์มนต์ดำร้ายต่างๆขจัดออกไป จะบันดาลโชคลาภความร่ำรวยแก่ผู้บูชาด้วยใจจริง
 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 9 ท้าวเวสสุวรรณราคาบูชา 299 บาท
เนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้ง สูง 10 ซม. 
ปลุกเสกพระตั้งหน้ารถโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก
ความเชื่อ บูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะขับไล่ภูติผี ปีศาจทั้งปวงไม่ให้เข้ามาใกล้ จะขับไล่เวทย์มนต์คุนไสย์มนต์ดำร้ายต่างๆขจัดออกไป จะบันดาลโชคลาภความร่ำรวยแก่ผู้บูชาด้วยใจจริง
 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 10 ท้าวเวสสุวรรณ ราคา 259 บาท 
เนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 
ปลุกเสกพระตั้งหน้ารถ โดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก
ความเชื่อ บูชาท้าวเวสสุวรรณตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะขับไล่ภูติผี ปีศาจทั้งปวงไม่ให้เข้ามาใกล้ จะขับไล่เวทย์มนต์คุนไสย์มนต์ดำร้ายต่างๆขจัดออกไป จะบันดาลโชคลาภความร่ำรวยแก่ผู้บูชาด้วยใจจริง
  

--------------
พระตั้งหน้ารถแบบที่ 11 พญานาค ราคาบูชา 199 บาท
เนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 
ปลุกเสกพระตั้งหน้ารถ โดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก
ความเชื่อ บูชาพญานาคตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุข สบายกาย สบายใจ มีกินมีใช้ไม่ขาด ค้าขายดี เกิดโชคลาภ
 

--------------

พระตั้งหน้ารถแบบที่ 12 เทพทันใจ ราคาบูชา 199 บาท

เนื้อหล่อทองเหลือง ใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 

ผ่านพิธีปลุกเสกโดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก

ความเชื่อ บูชาเทพทันใจตตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะบันดาลโชคลาภความร่ำรวย ความสำเร็จแก่ผู้บูชา
 

--------------
พระตั้งหน้ารถแบบที่ 13 พระยาพิชัยดาบหัก ราคาบูชา 199 บาท
เนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 
ปลุกเสกพระตั้งหน้ารถ โดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก
ความเชื่อ บูชาพระยาพิชัยดาบหักตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะขับศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ภูติผีปีศาจ มนต์ดำ คุนไสย์ต่างๆ และช่วยให้แคล้วคลาดจากอันตราย

--------------
พระตั้งหน้ารถ แบบที่ 14 ชูชกแบบตั้ง 
ราคาบูชา 199 บาท
เนื้อทองเหลืองใส่กรอบตั้ง สูง 5.5 ซม. 
ปลุกเสกพระตั้งหน้ารถ โดย พระปลัด ชูชาติ อภิวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน (วัดยักษ์) จ.พิษณุโลก
ความเชื่อ บูชาชูชกตั้งหน้ารถ ตั้งโต๊ะทำงาน ตั้งหิ้งบูชา จะบันดาลโชคลาภความร่ำรวย ค้าขายดี จะทำอะไรก็ดีหมด อยากได้อะไรก็มีโอกาสมากกว่าคนปกติ
 
------------------

  สนใจสั่งทางไลน์ไอดี @line55  (มี@ด้วย)

หรือคลิกสั่งทางไลน์ ที่นี่ >>>  http://line.me/ti/p/%40line55

หรือโทรตามเบอร์โทรหน้าเว็บนี้ได้ทุกเบอร์

ดูโปรโมชั่นสั่งวัตถุมงคลได้ที่  คลิกที่นี่

ร้านมีเนม Meename.com ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ พระขรรค์เหล็กน้ำพี้ กริชเหล็กน้ำพี้ จำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมากมาย เช่น เหล็กน้ำพี้ พระเหล็กน้ำพี้ แร่เหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม พระเครื่อง หลวงปู่ทวด ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร หมอเสน่ห์ ทำเสน่ห์ ยาเสน่ห์ หากท่านลูกค้าสนใจวัตถุมงคลแบบใดสามารถติดต่อทางร้าน Meename.com ได้ทางร้านมีเนมมีวัตถุมงคลของขลังมากมายผ่านการปลุกเสกทุกขึ้นตอน กลุ่มดาบกลุ่มมีดของร้านก็มีอาทิเช่น ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ มีดหมอไม้งิ้วดำ มีดหมอไม้พญางิ้วดำ แร่เหล็กน้ำพี้ มีดหมอด้ามเสือ มีดหมอพญานาค ไม้เท้า ตะกรุด ยันต์
www.meename.com
ติดต่อร้านที่ไอดีไลน์  @line55  มี@ตรงหน้าด้วยนะ