ติดต่อร้านที่ไอดีไลน์  @iet9985f   มี@ตรงหน้าด้วยนะ
พระเจ้า 5 พระองค์ พระเจ้าห้าพระองค์

พระเจ้า 5 พระองค์ พระเจ้าห้าพระองค์

พระเจ้า 5 พระองค์
     พระเจ้า 5 พระองค์ หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นว่านพระเจ้า 5 พระองค์  จริงๆแล้ว พระเจ้า 5 พระองค์ เป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง มีลำต้นขนาดใหญ่ เรียกว่าต้นพระเจ้า 5 พระองค์ เป็นต้นไม้ใหญ่ขนาด 5-10 คนโอบก็เคยมี และต้นไม้พระเจ้า 5 พระองค์นั้นก็จะมีลูกลักษณะกลมเมื่อผลแก่จัดจะร่วงลงมาคนสมัยก่อนนิยมนำมาไว้บูชาที่บ้านและนำติดตัวเวลาเดินทางไปที่ต่างๆ  เพื่อป้องกันอันตรายแต่ละลูกก็จะมีลักษณะคล้ายองค์พระ  เมื่อเอาติดตัวก่อนออกจากบ้านจะท่องคาถาพระเจ้า 5 พระองค์และบางลูกจะมี 4 พระองค์ 6 พระองค์แต่หายาก
 

ของขลังจากธรรมชาติ เป็นของดีมีดีในตนเอง คนโบราณบูชากันมาหลายชั่วอายุคน

พระเจ้า 5 พระองค์ โบราณ มาจากคำว่า พระเจ้าทั้ง 5 พระองค์  ในโลกมนุษย์นี้ ในทางพระพุทธศาสนา จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ 5 พระองค์  ซึ่ง ในองค์ปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 มาตรัสรู้
 
คำว่าพระเจ้าห้าพระองค์ เป็นคำโบราณ มาจาก คาถาพระเจ้าห้าพระองค์เป็นคาถาเรียกกำลัง เมื่อบริกรรมแล้ว จะเสมือนว่า มีพระเจ้าห้าพระองค์สถิตยที่สองแขนสองขา และกระหม่อม เมื่อต่อสู้จะเกิดกำลังวังชาไม่เหนื่อยง่าย บางที่พบว่ามีทางคงกระพันหนังเหนียวด้วย อันว่า คาถาพระเจ้าห้าพระองค์ มีอยู่สั้นๆ ว่า "นะ โม พุท ธา ยะ" นั่นเอง คาถานะโมพุทธายะนี้ ได้มีการแตกหน่อไปหลายสาขา เช่นกรณีของคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ของหลวงพ่อโสธร บางครั้งมีการใช้เมล็ดพระเจ้าห้าพระองค์เป็นเครื่องรางของขลังคู่กับคาถาพระเจ้าห้าพระองค์ ผลพระเจ้าห้าพระองค์มีลักษณะเป็นวงกลมใหญ่กว่าเหรียญสิบบาทเล็กน้อย เป็นเมล็ดแห้งตัน มีร่องขรุขระ ผิวเปลือกนูน ลักษณะคล้ายองค์พระพุทธรูปหรือพระเครื่อง ห้าร่อง หันพระเศียรชนกันที่ตรงศูนย์กลาง จึงเรียกว่า "พระเจ้าห้าองค์" ถือเป็นของขลังที่มีพุทธคุณโดเด่นทางเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีโชคลาภและโภคทรัพย์อุดมสมบูรณ์ เสริมสิริมงคล และขจัดความชั่วร้ายต่าง ๆ ทำให้แคล้วคลาดจากอันตราย บางคนก็นำเมล็ด พระเจ้าห้าพระองค์ ไปเข้าพิธีปลุกเสกเพิ่มอิทธิฤทธิ์ในทางอยู่ยงคงกระพัน ผลพระเจ้าห้าพระองค์เกิดจากผลบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในกัปป์นี้ ดังนี้จึงเป็นผลไม้ที่มีดีทางธรรมชาติ ปกติจะมีเทวดาคุ้มครองเสมอ การนำมาปลูกในบ้านเรือน ต้องนิมนต์พระมาชยันโตด้วย ตาดีๆลองหาลูกที่มี 6 หรือ 4 ตา หายากดี
 
พระเจ้าห้าพระองค์นี้ ทางร้านวรันณ์ธร ได้นำไปเป็นมวลสารสำคัญต่างๆของร้าน เช่น ถุงฝังเสาบ้าน  ถุงแดงห้อยหน้าบ้าน หน้าร้าน  วัตถุมงคลเกี่ยวกับโชคลาภ แก้อาถรรพ์ต่างๆของร้านมีเนมจะนำพระเจ้า 5 พระองค์นี้ทำเป็นมวลสารด้วย
 

คาถาพระเจ้า 5 พระองค์ที่คนสมัยก่อนใช้กันมาแต่โบราณ
พระคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ เป็นพระคาถาที่สำคัญอย่างมาก คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ ซึ่งเป็นที่นิยม สวดกันมากที่สุด คือ พระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ ของหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ดังนี้
 
ตั้งนะโม 3 จบ
นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ
พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาล วินาศสันติ นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร ศรีศากะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา
นะมามิหัง

ที่มาของ พระคาถาพระเจ้า 5 พระองค์ เป็นการเขียนโดยใช้ ตัวย่อนามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ คือ
นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ ซึ่งเรียกว่า อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒
โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน ซึ่งเรียกว่า ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑
พุท หมายถึง พระกัสสป ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ ซึ่งเรียกว่า เดโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖
ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม ซึ่งเรียกว่า วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗
ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐ เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ เป็นคาถาที่นิยมใช้กันมาก เพื่อความเป็นสิริมงคล ป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆ คาถา-อาคม คาถา พระคาถาต่างๆ

าคาบูชาพระเจ้า 5 พระองค์
 
ราคาบูชาปกติที่มีอยู่ในท้องตลาดวัตถุมงคล 150-200 บาทต่อลูก
 
ราคาพระเจ้า 5 พระองค์
ร้านวรันณ์ธร จัดให้ทุกท่านมีวัตถุมงคลของดีไว้ให้บูชาพระเจ้า 5 พระองค์
ใน
ราคาบูชาลูกละ 20 บาท
พระเจ้า 5 พระองค์แบบพิเศษ (หายาก) ต้องสั่งจองเท่านั้น
 
หากต้องการนำไปแจกให้เพื่อน ให้พ่อแม่พี่น้องจำนวนมาก สามารถขอราคาลดลงอีกได้ เพื่อให้ทุกคนมีของดีไว้บูชา ทางร้านวรันณ์ธร ลดราคาให้อีกในกรณีสั่งเป็นจำนวนต่างๆดังนี้
 
พระเจ้าห้าพระองค์  10-30 ลูก บูชาลูกละ 17 บาท
พระเจ้าห้าพระองค์  31-60 ลูก บูชาลูกละ 15 บาท
พระเจ้าห้าพระองค์  61-100 ลูก บูชาลูกละ 13 บาท
พระเจ้าห้าพระองค์  101-500 ลูก บูชาลูกละ 10 บาท
พระเจ้าห้าพระองค์  501-1000 ลูก บูชาลูกละ 8 บาท
หรือบูชามากกว่า 1001 ลูกขึ้นไปโปรดโทรสอบถาม
 
กรณีต้องการบูชาพระเจ้า 5 พระองค์มากกว่า 1 หมื่น ลูกขึ้นไปโปรดโทรสั่งล่วงหน้า เพราะจะต้องระดมชาวบ้านเข้าไปในป่าลึกไปเก็บมาให้  ที่ร้านมีเนม จะมีเก็บไว้ราวๆ 5-9 พันลูกเท่านั้น
ติดต่อบูชา
+รับสาย เช้า 8.00น.-17.30น.รับสายเช้า-เย็นโทร 087-7399336,089-8608818,087-8452061
+รับสาย เย็น-ค่ำ 17.30น.-20.00 น. รับสายเฉพาะช่วงเย็นเบอร์นี้ โทร084-8038208 คุณภัส

เบอร์ร้าน , Fax
055411012 ที่อยู่ร้านวรันณ์ธร 282/17 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 ร้านอยู่ 4 แยกไฟแดง หน้าโรงเรียนอุตรดิตถ์ สถานที่ใกล้เคียง ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ ดูแผนที่ร้าน
 

ร้านมีเนม Meename.com ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ พระขรรค์เหล็กน้ำพี้ กริชเหล็กน้ำพี้ จำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมากมาย เช่น เหล็กน้ำพี้ พระเหล็กน้ำพี้ แร่เหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม พระเครื่อง หลวงปู่ทวด ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร หมอเสน่ห์ ทำเสน่ห์ ยาเสน่ห์ หากท่านลูกค้าสนใจวัตถุมงคลแบบใดสามารถติดต่อทางร้าน Meename.com ได้ทางร้านมีเนมมีวัตถุมงคลของขลังมากมายผ่านการปลุกเสกทุกขึ้นตอน กลุ่มดาบกลุ่มมีดของร้านก็มีอาทิเช่น ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ มีดหมอไม้งิ้วดำ มีดหมอไม้พญางิ้วดำ แร่เหล็กน้ำพี้ มีดหมอด้ามเสือ มีดหมอพญานาค ไม้เท้า ตะกรุด ยันต์
www.meename.com
ติดต่อร้านที่ไอดีไลน์  @iet9985f   มี@ตรงหน้าด้วยนะ