ติดต่อร้านที่ไอดีไลน์  @iet9985f   มี@ตรงหน้าด้วยนะ
พระหลวงพ่อหมอ ลพบุรี


พระหลวงพ่อหมอ ลพบุรี

พระหลวงพ่อหมอ หรือ หลวงพ่อหมอ จ.ลพบุรี
 
พระหลวงพ่อหมอ จ.ลพบุรี เป็นพระเครื่องอีกพิมพ์หนึ่งของจังหวัดลพบุรีที่มีพุทธศิลปะแตกต่างไปจากพระเครื่องอื่นในสกุลช่างลพบุรี ทั้งยังมีอายุอานามและที่ไปที่มาในแนวเดียวกับพระหลวงพ่อจุก ซึ่งเป็นพระยอดนิยมของลพบุรีเช่นกัน คือมีพุทธศิลปะแบบสกุลช่างลังกามาผสมผสานกับศิลปะสกุลช่างขอมเดิมในลพบุรี พุทธลักษณะขององค์พระมีความงดงามสง่า สมส่วน และเข้มขลังอยู่ในที แต่สำหรับขนาดขององค์พระนั้น ใหญ่กว่าพระหลวงพ่อจุกที่ว่ามีขนาดเขื่องๆ เสียอีก คือมีขนาดฐานกว้างประมาณ 7 ซ.ม. และสูงประมาณ 11 ซ.ม. เรียกได้ว่าพอๆ กับพระบูชาทีเดียวครับผม
ชื่อ "พระหลวงพ่อหมอ" นี้อาจมาด้วยเหตุที่พระพุทธคุณปรากฏเด่นชัดในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บชะงัก งันนัก โบร่ำโบราณกล่าวกันว่า ผู้บูชาเลื่อมใสสามารถอาราธนาองค์พระลงทำน้ำมนต์พร้อมอธิษฐานจิต เพื่อรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายขาดได้แทบทุกโรคเหมือนมีหมอตรวจรักษาดูแล อยู่ใกล้ๆ จึงเรียกขานกันว่าพระหลวงพ่อหมอมาจนถึงปัจจุบัน และอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะที่กลางพระหัตถ์ข้างขวามี "วงดอกจัน" ปรากฏชัดเจน อันแสดงถึงพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีลักษณะคล้ายๆ "เม็ดยา" จึงอาจนำมาเรียกชื่อ "พระหมอ" หรือ "หลวงพ่อหมอ" ก็เป็นได้
พุทธลักษณะของ "พระหลวงพ่อหมอ" ที่ว่ามีความงามสง่าและเข้มขลังนั้น จากพระพักตร์ที่กลมป้อมเอิบอิ่มแฝงไว้ด้วยความคมเข้ม และพระวรกายล่ำสันบึกบึน แลดูอบอุ่นเหมือนมีหมอคอยดูแลจริงๆ องค์พระประทับนั่งลักษณะยืดตรงตามแบบฉบับของพุทธศิลปะลังกา แสดงปางสมาธิ ขอบโดยรอบยกเป็นเส้นซุ้มประภามณฑล มีลายกนกประกอบบริเวณพระเศียร
-พระเกศ จิ่มเป็นปลีวางอยู่บนมุ่นเมาลี
-พระศก ปรากฏเป็นเส้น ลักษณะแบบผมหวี
-พระเนตร พระนาสิก พระโอษฐ์ ปรากฏชัดเจนและดูเป็นธรรมชาติ
-พระกรรณยาว ตรงปลายเป็นตุ้มและเชื่อมต่อมาเป็นเส้นพระศอ
-ต้นพระกรทั้งสองข้าง มีพาหุรัดตกแต่งตามแบบลังกา
-เส้นจีวรและเส้นสังฆาฏิ เป็นเส้นขีดลึกและคมชัดมาก
-พระนาภี เป็นหลุมกว้างลึก
-พระหัตถ์ทั้งสองข้าง วางประสานกันแบบขวาทับซ้าย มีรายละเอียดนิ้วพระหัตถ์ชัดเจน
-พระบาททั้งสองข้าง ซ้อนในลักษณะขวาทับซ้าย และมีรายละเอียดนิ้วพระบาทชัดเจนเช่นกัน
ข้อน่าสังเกตของ "พระหลวงพ่อหมอ" อย่างหนึ่งคือ น่าจะเป็นพระพิมพ์ที่นำมาตกแต่งรายละเอียดบางอย่างในภายหลัง ดูจากเส้นจีวรและเส้นสังฆาฏิ ลักษณะจะเหมือนการขีดเขียนมากกว่าการกดพิมพ์
ด้วยพุทธคุณหลวงพ่อหมอและพุทธลักษณะดังกล่าวมานี้ ทำให้ "พระหลวงพ่อหมอ" เป็นพระที่ได้รับความนิยมและเคารพศรัทธาอย่างมากของชาวจังหวัดลพบุรีและแวด วงผู้นิยมสะสมพระเครื่อง
สนนราคาพระเครื่อง"พระหลวงพ่อหมอ"ก็เอาการทีเดียว เนื่องด้วยเป็นพระที่หายาก และของทำเทียมเลียนแบบก็ค่อนข้างยากเสียเวลาไม่คุ้มค่า เพราะพุทธลักษณะขององค์พระที่มีรายละเอียดต่างๆ มากมายครับผมพระหลวงพ่อหมอ หรือ หลวงพ่อหมอ จ.ลพบุรี
พระหลวงพ่อหมอ จ.ลพบุรี เป็นพระเครื่องอีกพิมพ์หนึ่งของจังหวัดลพบุรีที่มีพุทธศิลปะแตกต่างไปจากพระเครื่องอื่นในสกุลช่างลพบุรี ทั้งยังมีอายุอานามและที่ไปที่มาในแนวเดียวกับพระหลวงพ่อจุก ซึ่งเป็นพระยอดนิยมของลพบุรีเช่นกัน คือมีพุทธศิลปะแบบสกุลช่างลังกามาผสมผสานกับศิลปะสกุลช่างขอมเดิมในลพบุรี พุทธลักษณะขององค์พระมีความงดงามสง่า สมส่วน และเข้มขลังอยู่ในที แต่สำหรับขนาดขององค์พระนั้น ใหญ่กว่าพระหลวงพ่อจุกที่ว่ามีขนาดเขื่องๆ เสียอีก คือมีขนาดฐานกว้างประมาณ 7 ซ.ม. และสูงประมาณ 11 ซ.ม. เรียกได้ว่าพอๆ กับพระบูชาทีเดียวครับผม
ชื่อ "พระหลวงพ่อหมอ" นี้อาจมาด้วยเหตุที่พระพุทธคุณปรากฏเด่นชัดในด้านการรักษาโรคภัยไข้เจ็บชะงัก งันนัก โบร่ำโบราณกล่าวกันว่า ผู้บูชาเลื่อมใสสามารถอาราธนาองค์พระลงทำน้ำมนต์พร้อมอธิษฐานจิต เพื่อรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายขาดได้แทบทุกโรคเหมือนมีหมอตรวจรักษาดูแล อยู่ใกล้ๆ จึงเรียกขานกันว่าพระหลวงพ่อหมอมาจนถึงปัจจุบัน และอีกประการหนึ่งอาจเป็นเพราะที่กลางพระหัตถ์ข้างขวามี "วงดอกจัน" ปรากฏชัดเจน อันแสดงถึงพุทธศาสนาลัทธิมหายาน มีลักษณะคล้ายๆ "เม็ดยา" จึงอาจนำมาเรียกชื่อ "พระหมอ" หรือ "หลวงพ่อหมอ" ก็เป็นได้
พุทธลักษณะของ "พระหลวงพ่อหมอ" ที่ว่ามีความงามสง่าและเข้มขลังนั้น จากพระพักตร์ที่กลมป้อมเอิบอิ่มแฝงไว้ด้วยความคมเข้ม และพระวรกายล่ำสันบึกบึน แลดูอบอุ่นเหมือนมีหมอคอยดูแลจริงๆ องค์พระประทับนั่งลักษณะยืดตรงตามแบบฉบับของพุทธศิลปะลังกา แสดงปางสมาธิ ขอบโดยรอบยกเป็นเส้นซุ้มประภามณฑล มีลายกนกประกอบบริเวณพระเศียร
-พระเกศ จิ่มเป็นปลีวางอยู่บนมุ่นเมาลี
-พระศก ปรากฏเป็นเส้น ลักษณะแบบผมหวี
-พระเนตร พระนาสิก พระโอษฐ์ ปรากฏชัดเจนและดูเป็นธรรมชาติ
-พระกรรณยาว ตรงปลายเป็นตุ้มและเชื่อมต่อมาเป็นเส้นพระศอ
-ต้นพระกรทั้งสองข้าง มีพาหุรัดตกแต่งตามแบบลังกา
-เส้นจีวรและเส้นสังฆาฏิ เป็นเส้นขีดลึกและคมชัดมาก
-พระนาภี เป็นหลุมกว้างลึก
-พระหัตถ์ทั้งสองข้าง วางประสานกันแบบขวาทับซ้าย มีรายละเอียดนิ้วพระหัตถ์ชัดเจน
-พระบาททั้งสองข้าง ซ้อนในลักษณะขวาทับซ้าย และมีรายละเอียดนิ้วพระบาทชัดเจนเช่นกัน
ข้อน่าสังเกตของ "พระหลวงพ่อหมอ" อย่างหนึ่งคือ น่าจะเป็นพระพิมพ์ที่นำมาตกแต่งรายละเอียดบางอย่างในภายหลัง ดูจากเส้นจีวรและเส้นสังฆาฏิ ลักษณะจะเหมือนการขีดเขียนมากกว่าการกดพิมพ์
ด้วยพุทธคุณหลวงพ่อหมอและพุทธลักษณะดังกล่าวมานี้ ทำให้ "พระหลวงพ่อหมอ" เป็นพระที่ได้รับความนิยมและเคารพศรัทธาอย่างมากของชาวจังหวัดลพบุรีและแวด วงผู้นิยมสะสมพระเครื่อง
สนนราคาพระเครื่อง"พระหลวงพ่อหมอ"ก็เอาการทีเดียว เนื่องด้วยเป็นพระที่หายาก และของทำเทียมเลียนแบบก็ค่อนข้างยากเสียเวลาไม่คุ้มค่า เพราะพุทธลักษณะขององค์พระที่มีรายละเอียดต่างๆ มากมายครับผม


ร้านมีเนม Meename.com ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ พระขรรค์เหล็กน้ำพี้ กริชเหล็กน้ำพี้ จำหน่ายวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมากมาย เช่น เหล็กน้ำพี้ พระเหล็กน้ำพี้ แร่เหล็กน้ำพี้ เหล็กไหล เหล็กไหล7สี แก้วขนเหล็ก แก้วโป่งข่าม พระเครื่อง หลวงปู่ทวด ของเสน่ห์ ของเสน่ห์แรงๆ ของเสน่ห์เขมร หมอเสน่ห์ ทำเสน่ห์ ยาเสน่ห์ หากท่านลูกค้าสนใจวัตถุมงคลแบบใดสามารถติดต่อทางร้าน Meename.com ได้ทางร้านมีเนมมีวัตถุมงคลของขลังมากมายผ่านการปลุกเสกทุกขึ้นตอน กลุ่มดาบกลุ่มมีดของร้านก็มีอาทิเช่น ดาบเหล็กน้ำพี้ มีดหมอเหล็กน้ำพี้ มีดหมอไม้งิ้วดำ มีดหมอไม้พญางิ้วดำ แร่เหล็กน้ำพี้ มีดหมอด้ามเสือ มีดหมอพญานาค ไม้เท้า ตะกรุด ยันต์
www.meename.com
ติดต่อร้านที่ไอดีไลน์  @iet9985f   มี@ตรงหน้าด้วยนะ